سنگ اسلب بوک مچ

مشتری / کارفرما:

آقای نورانی

موقعیت:

میدان امام حسین

سال تکمیل:

۱۳۹۹

دسته بندی:

بوک مچ بدنه

از سنگ لایبید در بوک مچ نیز استفاده میشود،این سنگ دارای طرحها و نقوش زیبایی است که طرح بوک مچ ان زیبایی و رخ کار را چندبرابر نشان میدهد.