مشتری / کارفرما:

مندس شاهپروری

موقعیت:

روستای مهرچین ملارد

سال تکمیل:

1400

دسته بندی:

مرمر بکلایت بوک مچ

محیط استخر یا باشگاههای ورزشی خانگی را میتوان با سنگ های مرمر بوک مچ که بکلایت کار شده است استفاده کرد، زیبایی خیره کننده مرمر بکلایت چشم هر بیننده ای را نوازش میکند.