مشتری / کارفرما:

آقای سوهانی

موقعیت:

سوهانک

سال تکمیل:

1400

دسته بندی:

اسلب کف

همیشه در کف ساختمان لوکس لزومی به استفاده از سنگهای  اسلب در قطعه بزرگ نیست، مهم زیبایی و نمای کار هست که باید در اولویت قرار داده شود. در این پروژه از سنگ مرمریت سی ان سی شده و بشکل ذوزنقه ای استفاده شده که کار را حیرت انگیز کرده است.