مشتری / کارفرما:

آقای سوهانی

موقعیت:

سوهانک

سال تکمیل:

1400

دسته بندی:

اسلب تی وی وال بوک مچ

برای تی وی وال های کوچک میتوان از اسلب های بکلایت استفاده کرد که بصورت قرینه کار میشود و جلوه کار را زیباتر میکند.