مشتری / کارفرما:

آقای قنبرزاده

موقعیت:

شهرک گلستان

سال تکمیل:

1400

دسته بندی:

اسلب تی وی وال

از انواع اسلب مرمری که برای کارهای بکلایت مورد استفاده قرار میگیرد مرمر آیس جزء کارهای خاص بشمار میرود. بافت سطح این سنگ صیقلی نیست و مانند سنگهای هوند شده فراوری گردیده.