مشتری / کارفرما:

خانم مهندس رجبی

موقعیت:

سمنان

سال تکمیل:

1400

دسته بندی:

اسلب نما

برای نماهای بیرونی ساختمان میتوان از سنگ های اسلب بصورت نمای خشک استفاده کرد. در این مدل اجرا بجای دوغاب از چسب در پشت سنگ استفاده میشود و بهترین مزیت این کار این است که وزن ساختمان را خیلی کم میکند.