فورمچ

مشتری / کارفرما:

موقعیت:

حصارک کرج

سال تکمیل:

۱۳۹۹

دسته بندی:

اسلب کف – فورمچ

از طرحهای فورمچ هم در بدنه کار میشود هم در کف،سنگ چینی چون دارای رگه ها و خطوط زیادی هست در ارائه طرح فورمچ نقش مهمی را ایفا میکند،از طرحهای فورمچ در کف پذیرایی،کف لابی،طلافروشیها،دفاتر کارو… استفاده کرد.